Zeleni Bosne i Hercegovine

Zeleni transport

Zeleni transport

Životni standard naših građana biće unaprijeđen tako što će koristiti moderni transport koji ne zagađuje našu okolinu, čuva naše vrijeme i udobnost. Problem zagađenosti zraka u našim gradovima koji je nastao rastom populacije i povećanim korištenjem javnog i ličnog prevoza baziranog na potrošnji naftnih derivata treba zamijeniti zelenim transportom tj. transportnim sistemom koji ne generira zagađenje, a podržava ukupnu održivost. Zato se borimo za javne politike koje su neophodne za društvenu, ekonomsku i okolišnu održivost.

Mjerenjima 1990. i 2018. godine utvrđeno je da je sektor transporta sa 12% udjela u proizvodnji CO2
emisija porastao na 16% udjela što čini ovaj sektor drugim najvećim zagađivačem na Zapadnom Balkanu,
odmah nakon sektora energije. Najveća koncentracija zagađenja registrirana je u velikim urbanim
sredinama i to od strane cestovnog saobraćaja.
Europska unija, vodeći se politikom da zagađenje zraka i okoliša ne poznaj granice, osnovala je
Transportnu zajednicu između 27 država članica i 6 država Zapadnog Balkana. Transportna zajednica za
cilj ima kreiranje zajedničke mreža svih oblika saobraćaja, vodeći računa o društvenom, ekonomskom i
okolišnom utjecaju. U tom pogledu, razvijena je Strategiju održive i pametne mobilnosti na Zapadnom
Balkanu koja se ogleda u istoimenoj strategiji Europske unije, a koja uključuje mapu puta čijom će se
implementacijom ostvariti dekarbonizacija i digitalizacija transportnog sektora regiona.
Bosna i Hercegovina je potpisnica ugovora kojim se osnovala Transportna zajednica, kao i potpisnica
Sofijske deklaracije o implementaciji Zelene agende. Za ostvarivanje ovih ciljeva našoj državi su potrebne
nove zelene politike koje će u svom djelovanju kroz izvršnu i zakonodavnu vlast ove ciljeve provesti u
djelo i približiti nas zajednici država koje odgovorno postupaju prema svojoj zemlji.

Željeznički saobraćaj u BiH

Europa je davno prepoznala značaj željezničkog saobraćaja u cilju smanjenju štetnih gasova koji proizvodi
sektor transporta i cijelu 2021. godinu proglasila je godinom željeznica. Javnom promocijom svoje
politike potakli su putnike da koriste vozove za svoja putovanja, a strategijom povezanosti glavnih
gradova država članica žele pružiti alternativu aviosaobraćaju, ali i uspostaviti najefikasnije rute u
teretnom saobraćaju.
S druge strane, u Bosni i Hercegovini sredstava iz akciza koje plaćaju građani prilikom upotrebe autocesta
i točenja goriva se ne usmjeravaju na razvoj željezničkog saobraćaja. Loša finansijska situacija i višak
radnika je upravo stega na leđima javnih željezničkih preduzeća koja gutaju ogromna sredstva iz budžeta
samo za održavanje pruge i namirivanje plata radnicima. Neophodno je pokrenuti rekonstruktuiranje i
učiniti naše pruge isplativim sredstvom ekonomskog razvoj, prijevoza putnika i očuvanja okoliša. Time će
se ujedno i odgovoriti na zahtjeve građana koji žele smanjiti ovisnost o drumskom saobraćaju i doprinijeti
okolišu naše države.