Zeleni Bosne i Hercegovine

Šta je zelena politika?

Decenijama su Zeleni bili percipirani od strane većine ljudi kao stranka s jednim problemom, odnosno ekološkim pitanjima. Mali broj ljudi je bio svjestan da Zeleni imaju…