Zeleni Bosne i Hercegovine

Čista voda, vazduh i zemlja

Čista voda, vazduh i zemlja

Naša zemlja je dar, ne samo od naših predaka, već i od naših potomaka. Naš odnos prema vlastitoj zemlji ogleda se u našem tretiranju zraka, vode i tla, od kojih živimo. Ovo su resursi budućnosti. Naš duh i naše društvo će se također očistiti ovom zelenom revolucijom. U pitanju je naša budućnost jer naše zdravlje, i zdravlje naše djece su važniji od profita. Ovi resursi koje imamo su najveće bogatstvo uključujući naše zdravlje. Danas vidimo, posebno nakon pandemije i novih ratova, da je čista zemlja i voda najvažniji resurs jer zdrava hrana i obilje vode znače i opstanak i najvažniju sigurnosnu politiku.