Zeleni Bosne i Hercegovine

Čista energija

Čista energija

Čista energija je rezultat energetske strategije koja čuva ključne resurse i okoliš za sadašnje i buduće generacije. Nova tržišta i novi koncept iskorištavanja svih oblika energije i uštede u postojećem sistemu (ko)generacije u energetskom sistemu osiguravaju održivost i ekonomičnost u energetskim politikama, ali i u ekonomskom sistemu, i rezultira u manjoj energetskoj intenzivnosti tj. udjelu potrošnje energije u odnosu na društveni proizvod. Poboljšanje energetske efikasnosti naše nacionalne ekonomije je naša vodilja, a ne interesi profita koji imaju svoje uske i kratkoročne ciljeve. Zadržati svoju predanost našim trajnim društvenim interesima za čistom energijom je naša politika.