Zeleni Bosne i Hercegovine

Zeleni
Šta je zelena politika?

Šta je zelena politika?

Uobičajena zabluda, koju još uvijek ima veliki dio stanovništva, je da je zelena politika vezana isključivo o zaštiti životne sredine te da je njen glavni cilj da se uspostavi djelotvornije zakonodavstvo za borbu protiv zagađenja, poticanje recikliranja, zaštitu sela od pretjeranog razvoja itd. odnosno, za postizanje ekološki prihvatljivije verzije trenutnog sistema.
Ovaj reformistički pristup je u nadležnosti većine ekoloških nevladinih I dobrotvornih organizacija i kampanja, ali ne i Zelene politike. Zeleni su od samog početka prepoznali da je sistem u kojem živimo osnovni uzrok svih problema i da nikakve reforme to ne mogu promijeniti. Pokreti za životnu sredinu su imali, i nastavljaju da igraju, važnu ulogu u ograničavanju štete I zaštiti životne sredine, ali vode izgubljenu bitku.

Decenijama su Zeleni bili percipirani od strane većine ljudi kao stranka s jednim problemom, odnosno ekološkim pitanjima. Mali broj ljudi je bio svjestan da Zeleni imaju sveobuhvatan set detaljnih politika koje pokrivaju svaki aspekt života, radikalan program koji se zalaže za potpunu transformaciju društvenog, ekonomskog i političkog sistema koji trenutno prevladava.
Na neki način, ljudi su u pravu – Zeleni jesu jedna strana – ako je to pitanje da se zaštiti životna sredina kako bi se očuvala planeta koja nastavlja da pruža pristojan dom za ljudsku rasu i složenu i nevjerovatnu mrežu života čiji je ona dio. Prvo pravilo Zelene politike je da ne možete odvojiti ekonomski sistem i ljudske vrijednosti od zdravlja planete.

 • Zeleni su nastali kao odgovor na alarmantnu stopu globalne degradacije životne sredine koja je rezultat ljudskih aktivnosti.
 • Iz ovih razloga, kao i iz drugih naučnih dokaza o rastućem ekološkom poremećaju, postala je očigledna međuzavisnost širokog spektra problema. Ekonomija, nejednakost, poljoprivreda, gubitak biodiverziteta, mentalno zdravlje, kriminal, siromaštvo i tako dalje se ne mogu više tretirati kao odvojena, nezavisna pitanja. Ako čovječanstvo želi preživjeti, ono mora biti vođeno filozofijom zasnovanom na složenoj interakciji između njega životne sredine i drugih stvorenja. To je suština politike ekologije – Zelene politike – i ono što je razlikuje od svih drugih političkih ideologija, bilo s lijeve, desne ili iz centra, čije je vjerovanje u mogućnost beskonačnog rasta iz ograničenih resursa glavni pokretač ekoloških neprilika.
 • Zelena politika ima za cilj da rekonstruiše obrasce ljudskih aktivnosti i odnosa tako da poštuju i vrednuju prirodne sisteme od kojih zavise. Ovaj cilj je nedostižan dok se jednakost i socijalna pravda ne utkaju u tkivo društva. Pravedna društva su zdravija, sretnija i vjerojatnije je da će poduzeti promjene velikih razmjera koje su potrebne da bi se osigurala održivost. Zašto bi se neko sa minimalnom platom na ćorsokaku brinuo o društvenim i ekološkim posljedicama svog načina prijevoza ako nema pristojnih javnih službi, a on se hrani doktrinom da je akumulacija dovoljnog bogatstva za kupovinu najnovijeg automobila mjerilo uspjeha?
 • Zelena agenda podrazumijeva postizanje promjena u vrijednostima i životnim stilovima, kao I u društvenim, ekonomskim i političkim strukturama, koje su potrebne za stvaranje pravednog i održivog društva, zasnovanog na saradnji i demokratiji, a ne na nejednakosti i eksploataciji.
 • Ona zagovara:
 • • raznolikost u ljudskom i prirodnom okruženju, gdje ljudske aktivnosti doprinose, a ne uništavaju, bogatstvo života;
 • • društvene promjene zasnovane na stvarnoj demokratiji, jednakosti (nulta diskriminacija bilo na osnovu rase, boje kože, pola, vjere, nacionalnog porijekla, socijalnog porijekla ili bilo koje druge predrasude), ljudskih prava i sloboda;
 • • vrednovanje stvarnog bogatstva – prirodnih resursa, čistog zraka, padavina, sunčeve energije i biodiverziteta planete. Bogatstvo treba dijeliti tako da svi imaju garanciju ekonomske sigurnosti;
 • • očuvanje – prepoznavanje ograničenja rasta; promoviranje upravljanja zemljištem kombinirajući i održivi ljudski razvoj sa očuvanjem biodiverziteta; davanje prioriteta tehnologijama koje promoviraju ponovnu upotrebu i recikliranje; osiguranje izgrađenog okruženja maksimizira očuvanje resursa i energetsku efikasnost;
 • • osnaživanje – participativna i demokratska politika sa odgovornim rukovodstvom koje je vođeno konsenzusom i moralno;
 • • imovina – zajednička dobra kojima odgovorno upravljaju akteri zajednice;
 • • rad – pristup kreativnom, adekvatno nagrađenom radu kao osnovnom ljudskom pravu;
 • • strategija – rad na promjenama sa širim zelenim pokretom kroz različite načine uključujući nenasilnu direktnu akciju.

Zeleni uglavnom koriste Četiri stuba zelene politike da ilustriraju svoju platformu. To su:

 • ekološka mudrost,
 • socijalna pravda,
 • osnovna demokratija i
 • nenasilje.

Za razliku od politika konvencionalnih stranaka, zelene politike se međusobno povezuju i nadopunjuju, tako da su sve u skladu sa ciljevima stranke i zelene politike.

Kao primjer možemo uzeti politiku zelenog transporta, koja uključuje mjere za smanjenje korištenja privatnih automobila i povećanje finansiranja i razvoja javnog prijevoza. Ovo utiče na zdravstvenu politiku, sa smanjenjem zagađenja izduvnim gasovima koje doprinosi hiljadama smrtnih slučajeva godišnje i manje saobraćajne buke koja utiče na stres i kvalitet sna, kao i sigurnije okruženje na putu koje dovodi do toga da više ljudi vozi bicikl i hoda. To, zauzvrat, znači da više ljudi redovno vježba, a samim tim i manje je vjerovatno da će imati prekomjernu težinu i depresiju, što dovodi do smanjenja brojnih povezanih zdravstvenih problema, što će značiti manji stres. Smanjenje upotrebe privatnih automobila također smanjuje emisije ugljika, rješavajući glavnu zabrinutost klimatskih promjena i nudi daljnje pozitivne efekte poput pomoći da se svijet odvikne od fosilnih goriva. To je tipična Green win-win situacija u kojoj promjene za dramatično smanjenje emisija također imaju materijalnu korist za kvalitetu života većine ljudi.

Zelena politika se suštinski razlikuje od drugih političkih ideologija jer se bavi odnosima između ljudi i okoliša, kao i između ljudi i ljudi. S obzirom na veličinu planetarne krize, učinak ljudskih aktivnosti na planetu trebao bi biti centralno političko pitanje danas. Međutim, u vremenima recesije ili pandemije, pažnja ljudi je više fokusirana na njihove trenutne probleme. Srećom, Zeleni imaju stvarna, izvodljiva rješenja. Naš cilj je samo izaći i uvjeriti ljude da je pred nama pozitivan put.