Zeleni Bosne i Hercegovine

Zeleni
EU i čelnici Zapadnog Balkana usvojili “Deklaraciju iz Brda”

EU i čelnici Zapadnog Balkana usvojili “Deklaraciju iz Brda”

Deklaracija iz Brda, 6. oktobra 2021. godine

Mi, lideri Evropske unije (EU) i njezinih država članica, uz konsultacije sa liderima Zapadnog Balkana, i u prisustvu regionalnih i međunarodnih zainteresovanih strana, danas zaključujemo sljedeće:

 1. EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi koja je u našem međusobnom strateškom interesu i ostaje naš podijeljeni strateški izbor. EU još jednom potvrđuje svoju predanost procesu proširenja i odlukama koje je donijela u vezi s tim procesom na osnovi kredibilnih reformi od strane partnera, pravednih i strogih uvjeta i načela vlastitih zasluga. Mi ćemo dodatno intenzivisati naš zajednički angažman kako bismo napredovali u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj transformaciji regiona, istovremeno priznajući napredak koji je postigao Zapadni Balkan. Takođe naglašavamo važnost da EU može održati i produbiti vlastiti razvoj, osiguravajući svoj kapacitet za integraciju novih članica.
 2. Partneri sa Zapadnog Balkana ponovo naglašavaju svoju posvećenost evropskim vrijednostima i načelima, kao i za sprovođenje neophodnih reformi u interesu svojih građana. EU pozdravlja činjenicu da su partneri sa Zapadnog Balkana ponovo istakli posvećenost prvenstvu demokratije, temeljnim pravima i vrijednostima te vladavini prava, kao i stalnim naporima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, podršci dobrom upravljanju, ljudskim pravima, rodnoj jednakosti i pravima osoba koje pripadaju manjinama. Kredibilitet te posvećenosti ovisi o smislenom sprovođenju potrebnih reformi i o solidnim rezultatima na bazi jasne i dosljedne javne komunikacije. Osnaženo civilno društvo i nezavisni i pluralistički mediji su ključne komponente bilo kojeg demokratskog sistema i mi pozdravljamo i podržavamo ulogu koju oni igraju na Zapadnom Balkanu.
 1. EU je uvjerljivo najbliži partner regiona, njegov glavni investitor i vodeći donator. Dosada
  nezabilježeni razmjer i raspon te podrške mora biti potpuno prepoznan i prenesen od strane
  partnera u njihovim javnim debatama i komunikaciji.
 2. Podrška EU i dalje će biti vezana za konkretni napredak ka vladavini prava i socioekonomskim reformama, kao i za opredijeljenost od strane partnera za evropske vrijednosti,
  pravila i standarde.
 3. EU potpuno podržava potvrđenu posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana u pogledu
  inkluzivne regionalne saradnje i jačanja dobrosusjedskih odnosa uključujući i sa
  državama članicama EU. Sprovođenje bilateralnih sporazuma u dobroj vjeri i sa konkretnim
  rezultatima ostaje važno, uključujući Prespanski sporazum sa Grčkom i Sporazum o
  dobrosusjedskim odnosima sa Bugarskom. Potrebni su dodatni odlučni napori za poticanje
  pomirenja i regionalne stabilnosti, kao za pronalaženje i sprovođenje definitivnih,
  inkluzivnih i obavezujućih rješenja za bilateralne sporove i pitanja partnera koja imaju
  korijenje u ostavštini prošlosti, kao i preostale slučajeve nestalih lica i pitanja ratnih zločina, u
  skladu sa međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući i Sporazumom o
  pitanjima sukcesije.
 4. U potpunost podržavamo napore specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine
  i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i od obje stranke očekujemo konkretan napredak
  ka punoj normalizaciji njihovih odnosa, što je od ključnog značaja za stabilnost i razvoj
  cijeloga regiona i da se osigura da mogu dalje da nastave na svojim evropskim putovima.

COVID-19

Kriza uzrokovana bolesti COVID-19 i dalje teško pogađa naša društva i ekonomije. Ta
kriza ističe neophodnost i prednosti našeg bliskog i efikasnog partnerstva. EU je zajedno sa
svojim državama članicama podržavala Zapadni Balkan tokom cijele pandemije, sa dosada
nezapamćenih ukupno 3,3 milijarde eura za zdravstvenu i socio-ekonomsku podršku regionu.
Partneri sa Zapadnog Balkana su usko uključeni u inicijativama EU, naročito u Odboru za
zdravstvenu sigurnost, sistemu ranog upozoravanja, zelenim trakama i Sporazumu o
zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera. EU je spremna da još više poboljša
pristup vakcinama, dijagnostičkim i terapeutskim sredstvima i da osigura bolju predvidljivost
i otpornost na buduće krize.

EU takođe prepoznaje vrijednu podršku koju su partneri sa Zapadnog Balkana pružili
tokom pandemije jedni drugima i EU. To odražava solidarnost i uzajamnu podršku na kojima
je EU izgrađena. Ta saradnja i koordinacija trebale bi da se nastave u budućnosti, uključujući
tokom faze oporavka.

EU će nastaviti da odlučno podržava Zapadni Balkan, naročito u pogledu opskrbe
vakcinama. EU i njezine države članice su kroz razne kanale dostavile 2,9 miliona doza
vakcina Zapadnom Balkanu, a dostaviti će ih još više. EU će podržati planove vakcinacije
svih partnera da im pomogne da do kraja 2021. godine dođu do stopa vakcinacije koje su
slične prosječnim stopama u EU.

Preuzeto sa www.consilium.europa.eu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *