Zeleni Bosne i Hercegovine

Zelena ekonomija

Zelena ekonomija

Efikasno koristi resurse i ostavlja zdravu sredinu za sadašnje i buduće generacije, a njena konkurentnost je bazirana na znanju. Čista okolina je važnija od profita. Zato moramo investirati veći procenat našeg društvenog proizvoda u istraživanje i tehnologije koje prate ove ciljeve i koje kreiraju proizvode, usluge i procese koji doprinose zelenoj ekonomiji.