Zeleni Bosne i Hercegovine

Jednaka šansa za sve

Jednaka šansa za sve

Mi želimo novi, bolji, pravedniji i solidarniji društveni, ekonomski i socijalni sistem u Bosni i Hercegovini. Sistem koji brine o svakom članu društva, u kojem bogastvo, korupcija ili pripadnost nekoj grupi neće biti uslov za životne šanse. Pravimo društvo jednakih prilika, pravednosti i solidarnosti. Ukoliko država sa svim porezima koje prikuplja ne može osigurati ambijent za posao i minimalnu platu od 1000 KM svakome, onda neka osigura minimalni prihod kroz penzije, socijalna davanja, podsticaje, itd. Ili posao ili 1000 KM svakome! Očistimo zemlju od siromaštva i nepravde.