Zeleni Bosne i Hercegovine

Digitalizacija

Digitalizacija

Razvoj infomacionog društva omogućava da imamo znanje o svim procesima u zdravstvu, školstvu, javnoj administraciji, tržištima te na temelju svih potrebnih informacija pravimo bolje odluke od značaja za širu zajednicu, što rezultira u transparentnosti, umanjuje korupciju i samim tim efikasnije trošimo sve resurse uključujući naše vrijeme i javni novac. Naš životni standard je važniji od profita. Zato moramo investirati u digitalizaciju cjelokupne države i osigurati inkluziju svakog građanina u tom digitalnom svijetu.