Zeleni Bosne i Hercegovine

Željko Bobić

Radim kao knjigovođa i programer u vlastitoj firmi. Već godinama gledam kako se naša zemlja uništava ekološki, politički, socijalno i ekonomski. Više ne mogu gledati. Zbog toga sam se pridružio Zelenim Bosne i Hercegovine, kao građanski aktivista da bih dao svoj doprinos u zaštiti okoliša, ali i u svakom drugom pogledu. Pošto sam poslom usko vezan za privrednike, želim ih potaći na odgovornije ponašanje u smislu ekologije te unaprijediti način života u našoj zemlji kroz preciznu ekonomsku i socijalnu politiku. Moja misija je ekološka osviještenost, uvođenje ljudske vrijednosti ispred nacionalne, vjerske, ili drugih kolektivnih iza kojh se skrivaju loši ljudi, te digitalizacija i umreženost javnih sistema u jedan jedinstveni sistem.