Zeleni Bosne i Hercegovine

Slaven Dolić

Svoje dugogodišnje radno iskustvo stekao sam u privatnom, kao i nevladinom sektoru u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Pasioniranost ekologijom uz višegodišnje iskustvo u vođenju timova uspješno sam pretočio u ulogu voditelja projekata posvećenih temama iz oblasti ekologije. Neki od značajnijih tiču se uspješne realizacije dijelova lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP) u Tuzli i Zenici, zatim „Doprinos provedbi CITES konvencije u BiH“, „Utvrđivanje i mapiranje staništa jarebice poljske (Perdix Perdix L.) i jarebice kamenjarke – grivne (Alectoris Graeca Meisner) u Federaciji Bosne i Hercegovine“ kao i pomoći oporavku regija pogođenih poplavama 2014. godine. Želja mi je da i kroz politički aktivizam sa fokusom na ekološka pitanja nastavim davati svoj doprinos stvaranju boljeg društva i zaštiti životne sredine.