Zeleni Bosne i Hercegovine

Nejira Tarić

Diplomirani sam ekonomista. Pored toga što sam odgovorna, ambiciozna i uporna, smatram da moja misija mora biti i borba za zelenu budućnost svih nas koji živimo u BiH, a pogotovo mladih. Kako bih uspjela u tome, svoj maksimalan doprinos ću dati kroz rad u Zelenim BiH. Posebno ću se zalagati za unapređenje kvaliteta života mladih, počevši od obrazovanja preko zapošljavanja i rada do sigurnosti i socijalne zaštite. Poznato je da je najveći problem mladih diskriminacija i ugroženost, naročito u obrazovanju i zapošljavanju. Tu su još i neriješeno stambeno pitanje, kao i materijalno-ekonomska nesamostalnost. Upravo su te oblasti najveći izazov u mom budućem radu. Treba ohrabrivati poslodavce da mlade ljude što više uključe u poslovne procese, a odgovorne i nadležne da u što većoj mjeri omoguće uključivanje mladih u donošenje važnih odluka. Mislim da mladi imaju veoma malo utjecaja na radnim mjestima, u obrazovnim ustanovama i političkim organizacijama, a svojim radom ću potaknuti mlade da to promijene. To bi bio jedan od razloga da mladi ostaju u BiH.