Zeleni Bosne i Hercegovine

NAŠA IDEJA

Sloboda od siromaštva, nepravde i nereda u državi.
Zeleni donose besplatno obrazovanje i besplatnu zdravstvena zaštitu, minimalni dohodak od 1.000 KM svakoj punoljetnoj osobi, vlasništvo građana nad državnim resursima, kako bi ova imovina kroz Fond za upravljanje državnim resursima donosila prihod svim građanima čime će oni ponovo steći osjećaj državnog suvereniteta i svijest da država i
njeno bogatstvo zauvijek pripada njima.

Životna sredina, hrana, energija i cirkularna ekonomija.
Strogim politikama zaštite životne sredine osigurati vrhunsku čistoću naših izvorišta vode, našeg vazduha, zemlje i mora, naših rijeka i jezera, naših sela i gradova kako građani više nikad ne bi trpili posljedice zagađenja koje nas koštaju zdravlja i izgubljenih ljudskih života.
Domaća prehrambena industrija može i treba da nas hrani. Nikakav ekonomski interes ili profit ne smiju da bude ispred zdravlja i života ljudi.

Državu, koju su zarobile stranke, vratiti građanima ograničavanjem uticaja političkih stranaka samo na izbor vrhovnih zakonodavnih (parlamenti) i izvršnih (vlade, predsjednici, gradonačelnici) organa vlasti. Sve druge pozicije u društvu (pravosuđe, zdravstvo, školstvo, direktori, upravni odbori, radna mjesta u javnom sektoru, ukupno zapošljavanje i razvoj karijere) moraju da budu prostor jednakih šansi, javnih konkursa, meritokratskih kriterija i transparentnog odlučivanja. Stranke se više neće finansirati iz budžeta. Plate u javnom sektoru, a naročito plate političara, će biti vezane za standard života, prosječne plate i nezaposlenost u državi.

Vrijeme je za iskorak, a to je direktna demokratija!
Između građana i države ne mora da bude potrošena stranka. Dovoljna je digitalna platforma, neposredna demokratija i potpuna transparentnost.
Moderne tehnologije poput društvenih mreža omogućavaju direktnu demokratiju i izbjegavanje posrednika – političkih stranaka – koje su zakazale u svojoj funkciji
objedinjavanja interesa građana i specifičnih društvenih grupa, poput radnika, studenata, nezaposlenih, mladih, penzionera, osoba s invaliditetom ili poteškoćama, itd.

Gdje god je čovjek i njegov lični interes prepreka kolektivnom napretku, redu i pravdi, oni će biti zamijenjeni tehnološkim rješenjima.

To znači pravedniju i jeftiniju državu, veće blagostanje i više sreće među ljudima. Informatizacija i digitalizacija brišu korupciju u ekonomskom, zdravstvenom, obrazovnom i ostalim sistemima javnih usluga. Gotovina će brzo nestati, što iskorjenjuje korupciju i sivu ekonomiju.
Uspostavljene superbaze o sistemima javnih usluga i društvenih resursa prave temelj za pravni, politički i ekonomski sistem digitalnog formata. Elektronskim izborima će se
iskorijeniti problem manipulacije izbornom voljom građana i prevaziđen zastarjeli stranački sistem kao prepreka direktnoj demokratiji.

Minimalni dohodak i progresivno oporezivanje: negativni porezi za one koji nemaju minimalni životni standard, tj. osiguranje minimalnog životnog standarda kroz državne
transfere u novcu, dobrima i uslugama.
S druge strane, oni koji su izašli kao pobjednici iz bolne tranzicije, neuspjelih privatizacija i koji zbog osvojene pozicije na tržištu imaju velike profite, treba da plaćaju veće poreze. Porez na bogatstvo je veća sila od svih sudova koja će ispraviti nepravde nedovršene tranzicije, monopola, neuspjelih privatizacija i crnog tržišta. Vrijeme je za pravednije oporezivanje, dokidanje siromaštva i dostojanstven život.