Zeleni Bosne i Hercegovine

Mirela Hamidović

Po struci sam računovođa i sudski vještak ekonomske struke. Svoje dugogodišnje radno iskustvo stekla sam izučavanjem računovodstvenog i finansijskog sistema, a iskustvo sam stekla isključivo u privatnom sektoru. Majka sam troje djece i u slobodno vrijeme, kojeg imam jako malo, bavim se aktivnostima i radom u nevladinom sektoru pomažući rad humanitarnih organizacija.