Zeleni Bosne i Hercegovine

Ehlimana Spahić

Vanredna sam profesorica na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Izvodim nastavu na predmetima: Politička ekonomija, Međunarodna politička ekonomija, Politika i lobiranje, Razvojne studije i Ekonomska diplomatija. U okviru programa razmjene akademskog osoblja Erasmus+ imala sam priliku održati predavanja na Univerzitetu u Roterdamu i Univerzitetu u Barseloni. Priredila sam dvije knjige, priručnik, zbornik radova, četiri zbirke ispitnih pitanja za predmete na prvom i drugom ciklusu studija i objavila petnaest članaka. Sudjelovala sam na većem broju seminara i konferencija. Uspješno sam pripremila i realizirala tri međunarodna projekta. Budući da volim da učim i istražujem kroz programe cjeloživotnog učenja, stekla sam pet diploma i osamnaest certifikata. Temeljito i istraživački se bavim političkim, ekonomskim i socijalnim razvojem te stoga smatram da političkim djelovanjem mogu doprinijeti održivom razvoju savremenog bh. društva.